Khách hàng bao gồm: khách hàng là liên hệ cá nhân và khách hàng là doanh nghiệp.

Đối với mỗi doanh nghiệp thì sẽ có một đầu mối liên hệ đại diện để nhân viên kinh doanh liên hệ chăm sóc. Một đầu mối liên hệ có thể đại diện cho nhiều doanh nghiệp.

Vì vậy, CRM Onsale quản lý các liên hệ cá nhân và đầu mối liên hệ ở mục Liên hệ, quản lý các doanh nghiệp ở mục Doanh nghiệp

I. Liên hệ

Quản lý danh sách Liên hệ , đây là một trong những đầu ra của Lead – sau khi chuyển đổi Lead

Lưu ý: Liên hệ có thể là đầu mối liên lạc của doanh nghiệp, cũng có thể là khách hàng cá nhân. Trong đó khách hàng cá nhân không thuộc một doanh nghiệp nào.

Quản lý danh sách Liên hệ người dùng có thể thực hiện các hành động

1. Xem danh sách liên hệ

2. Xem chi tiết liên hệ

3. Thêm mới liên hệ

4. Sửa thông tin liên hệ

5. Xóa liên hệ

6. Thêm Deal cho liên hệ

7. Thêm nhật ký cuộc gọi

8. Thêm nhiệm vụ

9. Thêm ghi chú

10. Chuyển quyền và chia sẻ quyền

II. Doanh nghiệp

Quản lý danh sách Doanh nghiệp người dùng có thể thực hiện các hành động

1. Xem danh sách doanh nghiệp

2. Xem chi tiết doanh nghiệp

3. Thêm mới doanh nghiệp

4. Sửa thông tin doanh nghiệp

5. Xóa doanh nghiệp

6. Thêm Deal cho doanh nghiệp

7. Chuyển quyền và chia sẻ quyền

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline  099 552 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!