HƯỚNG DẪN XUẤT DỮ LIỆU LEAD

I. Mục đích Phục vụ quá trình kinh doanh, doanh nghiệp cần danh sách Lead Chỉ tài khoản Admin/Quản trị cao cấp và người dùng được Admin phân quyền có thể xuất file Lead Dữ liệu xuất ra có thể

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 093 937 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

HƯỚNG DẪN THÊM GHI CHÚ CHO LEAD

I. Mục đích Giúp Nhân viên kinh doanh có thể Ghi chú những thông tin đã trao đổi với Khách hàng II. Các bước thực hiện Bước 1: Mở màn hình ghi chú, có 2 cách: Cách 1: Mở màn

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 093 937 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

HƯỚNG DẪN CHUYỂN QUYỀN VÀ CHIA SẺ QUYỀN VỚI LEAD

I. Mục đích: Chuyển quyền hoặc chia sẻ quyền từ nhân viên kinh doanh này sang nhân viên kinh doanh khác II. Các bước thực hiện: 1. Chuyển/Chia sẻ quyền lần lượt trên từng dữ liệu Bước 1: Mở màn

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 093 937 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

HƯỚNG DẪN THÊM NHẬT KÝ CUỘC GỌI TRÊN LEAD

I. Mục đích: Trường hợp Nhân viên kinh doanh liên hệ với khách hàng bằng điện thoại cá nhân nhưng cần cập nhật thông tin đó lên hệ thống II. Các bước thực hiện: Bước 1: Mở màn hình Thêm

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 093 937 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

HƯỚNG DẪN XEM DANH SÁCH LEAD

I. Mục đích Giúp người dùng có thể xem và quản lý danh sách khách hàng tiềm năng (Leads), đây là đầu vào của bộ phận kinh doanh có được từ các nguồn Marketing, sale tự tìm… II. Các bước

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 093 937 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI LEAD

I. Mục đích Trong quá trình chăm sóc lead, NVKD nhận thấy lead có khả năng phát sinh cơ hội kinh doanh thì thực hiện Chuyển đổi lead lên thành Liên hệ, Doanh nghiệp, Deal. II. Các bước thực hiện

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 093 937 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

HƯỚNG DẪN THÊM NHIỆM VỤ TRONG LEAD

I. Mục đích: Thêm các nhiệm vụ cần làm với Lead II. Các bước thực hiện: Bước 1: Mở màn hình Thêm nhiệm vụ Cách 1: Mở tại màn hình Danh sách Lead Cách 2: Mở tại màn hình Chi

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 093 937 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

HƯỚNG DẪN THÊM GHI CHÚ CHO LEAD

I. Mục đích: Giúp Nhân viên kinh doanh có thể Ghi chú những thông tin đã trao đổi với Khách hàng II. Các bước thực hiện: Bước 1: Mở màn hình ghi chú, có 2 cách: Cách 1: Mở màn

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 093 937 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

HƯỚNG DẪN XÓA LEAD

I. Mục đích: Xóa Lead II. Các bước thực hiện: Bước 1: Mở màn hình chỉnh sửa Lead, có 2 cách để mở: Cách 1: Tại màn hình Danh sách Lead, Click chuột vào dấu 3 chấm ở cuối mỗi

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 093 937 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

HƯỚNG DẪN XEM CHI TIẾT LEAD

I. Mục đích: Tại màn hình chi tiết một Lead, quý khách có thể xem tất cả mọi thông tin đã nhập vào gắn với khách hàng tiềm năng của mình, hoặc các lịch sử tương tác, ghi chú và

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 093 937 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!