HƯỚNG DẪN XUẤT DỮ LIỆU DEAL

I. Mục đích Phục vụ quá trình kinh doanh, doanh nghiệp cần danh sách Deal với các tùy chọn thông tin xuất dữ liệu khác nhau, tiếp tục sử dụng danh sách khách hàng đã ký hợp đồng để có

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 093 937 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

HƯỚNG DẪN CHUYỂN QUYỀN VÀ CHIA SẺ QUYỀN VỚI DEAL

I. Mục đích: Chuyển quyền hoặc chia sẻ quyền cập nhật thông tin Deal từ nhân viên kinh doanh này sang nhân viên kinh doanh khác II. Các bước thực hiện: Bước 1:  Mở tại màn hình Chi tiết Deal

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 093 937 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

HƯỚNG DẪN THÊM NHIỆM VỤ TRONG DEAL

I. Mục đích Thêm các nhiệm vụ cần làm với Deal II. Các bước thực hiện Bước 1: Mở màn hình Thêm nhiệm vụ Cách 1: Mở tại màn hình Danh sách Deal dạng pipeline Cách 2: Mở tại màn

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 093 937 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

HƯỚNG DẪN THÊM NHẬT KÝ CUỘC GỌI TRÊN DEAL

I. Mục đích Trường hợp Nhân viên kinh doanh liên hệ với khách hàng bằng điện thoại cá nhân nhưng cần cập nhật thông tin đó lên hệ thống II. Các bước thực hiện Bước 1: Mở màn hình Thêm nhật ký

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 093 937 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT TRẠNG THÁI DEAL

I. Mục đích: Cập nhật trạng thái Deal để theo dõi Deal đang được chăm sóc ở bước nào II. Các bước thực hiện: Cách 1: Cập nhật trạng thái Deal tại màn hình Danh sách Deal dạng pipeline Bước

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 093 937 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

HƯỚNG DẪN XEM CHI TIẾT DEAL

I. Mục đích Giúp người dùng có thể xem thông tin chi tiết từng Deal II. Các bước thực hiện: Cách 1: Xem chi tiết từ danh sách Deal dạng grid Trên danh sách dạng Grid, Click vào “Xem chi

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 093 937 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

HƯỚNG DẪN SỬA THÔNG TIN DEAL

I. Mục đích:  Sửa, cập nhật thông tin Deal II. Các bước thực hiện: Bước 1: Mở màn hình chỉnh sửa Deal, có 3 cách để mở: Cách 1: Tại màn hình Danh sách Deal dạng pipeline, Click chuột vào

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 093 937 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

HƯỚNG DẪN SỬA THÔNG TIN LEAD

I. Mục đích: Sửa, cập nhật thông tin Lead II. Các bước thực hiện: Bước 1: Mở màn hình chỉnh sửa Lead, có 2 cách để mở: Cách 1: Tại màn hình Danh sách Lead, Click chuột vào dấu 3

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 093 937 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

HƯỚNG DẪN XÓA DEAL

I. Mục đích: Xóa Deal II. Các bước thực hiện: Bước 1: Mở màn hình chỉnh sửa Deal, có 2 cách để mở: Cách 1: Tại màn hình Danh sách Deal dạng grid, Click chuột vào dấu 3 chấm ở

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 093 937 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

HƯỚNG DẪN THÊM MỚI DEAL

I. Mục đích:  Cho phép bộ phận kinh doanh thực hiện cập nhật các cơ hội kinh doanh vào hệ thống. II. Các bước thực hiện: Để thực hiện thêm mới deal, ta có thể thực hiện theo các cách

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 093 937 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!