CÁC THUẬT NGỮ THƯỜNG GẶP

CRM: Customer Relationship Management Lead: Khách hàng tiềm năng – Dữ liệu đầu vào về liên hệ, công ty, tổ chức có khả năng sinh cơ hội kinh doanh Liên hệ (đầu mối liên hệ): Là người để NVKD liên

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 093 937 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

Mục đích của việc chuyển đổi lead và lead như thế nào thì đủ điều kiện để chuyển đổi

Sau khi BD chăm sóc và lead đạt đủ điều kiện phát sinh cơ hội kinh doanh, BD thực hiện chuyển đổi lead thành cơ hội kinh doanh. Lead có thể được chuyển thành Liên hệ, Doanh nghiệp và Deal

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 093 937 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!