HƯỚNG DẪN CÀI EMAIL MẪU

I. Mục đích Cho phép Giám đốc thiết lập sẵn các email mẫu để phục vụ quá trình kinh doanh thuận tiện, nhanh chóng. Trưởng phòng/ Nhân viên chỉ có quyền xem và sử dụng. II. Các bước thực hiện

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 093 937 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PIPELINE VÀ THỜI GIAN BẢO HỘ

I. Mục đích Cho phép GĐKD (Giám đốc kinh doanh) thiết lập Pipeline quản lý Lead/Deal của công ty mình. TPKD/NVKD (Trưởng phòng kinh doanh/Nhân viên kinh doanh) chỉ có quyền xem. II. Các bước thực hiện Bước 1: Click

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 093 937 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT TRẠNG THÁI LEAD/DEAL

I. Mục đích: Cho phép GĐKD (Giám đốc kinh doanh) thiết lập các thông tin trạng thái Lead/Deal trên hệ thống. TPKD/NVKD (Trưởng phòng Kinh doanh/Nhân viên Kinh doanh) chỉ có quyền xem. II. Các bước thực hiện: Để thêm

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 093 937 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT HẠN MỨC BẢO HỘ

I. Mục đích Cho người dùng biết chính sách bảo hộ lead theo từng công ty – Nhân viên kinh doanh thuộc cùng một công ty (đơn vị) được quyền bảo hộ lead theo từng trạng thái Lead/Deal. Thời gian

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 093 937 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT LỊCH TRỰC NHÂN VIÊN

1. Mục đích – Cho phép nhà quản lý có quyền tích chọn nhân viên nhận trực Lead hàng ngày – Nhân viên theo dõi trạng thái trực nhận Lead của mình. Sau khi Marketing nhập Lead từ file excel,

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 093 937 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!