HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CÁ NHÂN

 I. Mục đích – Ý nghĩa – Cài đặt email cá nhân giúp đồng bộ những trao đổi công việc với khách hàng thông qua email cá nhân của anh chị với khách hàng của mình ngay trên chính hệ

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 093 937 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CUỘC GỌI

I. Mục đích Trường hợp quý khách đang sử dụng cloud phone của các đơn vị nhà mạng (CMC Telecom, VHT,…), đừng lo lắng vì Onsales CRM đã có tích hợp sẵn, chỉ bằng thao tác đơn giản là quý

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 093 937 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT NGUỒN LEAD

I. Mục đích Cho phép thiết lập sẵn các nguồn thu thập thông tin của Lead, khách hàng tiềm năng (Ví dụ: Nhân viên từ tìm, các nguồn Marketing, khách hàng giới thiệu,…) II. Các bước thực hiện Bước 1:

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 093 937 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT NGƯỜI DÙNG

I. Mục đích Cho phép người quản trị hệ thống có thể quản lý danh sách người dùng, thực hiện các tùy chỉnh thêm mới, sửa, xóa với những tài khoản tham gia vào hệ thống trong bộ máy nhân

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 093 937 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VAI TRÒ

I. Mục đích Cài đặt vai trò giúp người quản trị hệ thống phân quyền hạn phù hợp cho chức năng và trách nhiệm thực hiện của từng vị trí nhân sự trong cơ cấu tổ chức đã cài đặt

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 093 937 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CƠ CẤU TỔ CHỨC

I. Mục đích Cho phép quản trị hệ thống thiết lập cơ cấu tổ tương ứng với tổ chức, doanh nghiệp của mình II. Các bước thực hiện 1. Để xem các cài đặt cơ cấu tổ chức, quản trị

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 093 937 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CHUNG

I. Mục đích Tùy thuộc vào mỗi Doanh nghiệp mà cơ cấu tổ chức nhân sự khi tham gia hệ thống Onsales CRM cũng sẽ khác nhau. Vì thế, các chức năng cài đặt Cơ cấu tổ chức, vai trò,

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 093 937 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

HƯỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH

I. Kế hoạch kinh doanh theo phòng ban 1. Mục đích Cho phép Giám đốc hoặc Trưởng phòng thiết lập kế hoạch kinh doanh của các phòng ban mình quản lý theo từng tháng, từng quý, loại KPI Nhân viên

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 093 937 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

CÀI ĐẶT LOẠI KPI

A. Danh sách loại KPI I. Mục đích Người dùng có thể xem, thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa (Đối với quản lý) các loại KPI của đơn vị của công ty. Và xem được KPI nào là KPI chính.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 093 937 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT LÝ DO THẤT BẠI

I. Mục Đích Cho phép Giám đốc kinh doanh tự định nghĩa và thiết lập các lý do thất bại của Lead/Deal tương ứng. Các nhân viên chỉ được quyền xem danh sách lý do thất bại. II. Các bước

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 093 937 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!