I. Mục đích:

Các thiết lập, cấu hình phần mềm để hệ thống Onsales CRM có thể vận hành theo mô hình của doanh nghiệp.

II. Đường dẫn:

Để các tài khoản người dùng có thể bắt đầu sử dụng được phần mềm sau khi Đăng nhập vào hệ thống, tài khoản quản trị hệ thống (Adminstrator) và tài khoản được phân quyền truy cập vào phần cài đặt bằng cách:

Tại màn hình chính của CRM, click vào biểu tượng Cài đặt ở góc dưới bên trái màn hình.

III. Chi tiết cài đặt

Để đảm bảo các thiết lập đúng chuẩn, đội ngũ nhân sự có thể sử dụng ngay, quý khách thực hiện các thao tác cài đặt theo thứ tự như sau:

  • CÀI ĐẶT CHÍNH SÁCH BẢO HỘ

1. Cài đặt Hạn mức bảo hộ

2. Cài đặt Pipeline và thời gian bảo hộ

3. Cập nhật Lý do thất bại

  • CÀI ĐẶT CHUNG

4. Cài đặt Cơ cấu tổ chức

5. Cài đặt Vai trò

6. Cài đặt Người dùng

7. Tùy chỉnh trường thông tin

8. Quản lý sản phẩm/dịch vụ

9. Quản trị danh mục

  • CÁC CÀI ĐẶT TÀI KHOẢN CÁ NHÂN

10. Cài đặt cá nhân (Email người dùng)

11. Cài đặt thông báo – cảnh báo đến lịch nhiệm vụ/Hạn bảo hộ

  • QUẢN LÝ KINH DOANH

12. Cài đặt Kế hoạch kinh doanh

13. Cài đặt Loại KPI

14. Cài đặt Lịch trực nhân viên nhận Lead

15. Cài đặt Email mẫu

16. Lịch sử nhập dữ liệu

  • CÀI ĐẶT TÍCH HỢP

17. Cài đặt Form đăng ký – Tự động nhập dữ liệu khách hàng

18. Cài đặt Email Marketing – Tích hợp Mailchimp

19. Cài đặt cuộc gọi

20. Cài đặt SMS Marketing

21. Cài đặt Google Sheet

22. Cài đặt Module sản phẩm

23. Xóa dữ liệu mẫu

  • ONSALES CALLER

24. Giới thiệu tổng đài Onsales caller

25. Cài đặt softphone trên điện thoại

26. Chiến dịch gọi ra

27. Hướng dẫn cài đặt cây IVR

28. Hướng dẫn cài đặt chặn số gọi đến

29. Hướng dẫn cài đặt giờ làm việc

30. Hướng dẫn cài đặt hàng đợi cuộc gọi

31. Hướng dẫn cài đặt lời chào

32. Hướng dẫn cài đặt số hotline

33. Hướng dẫn cài đặt tổng đài

34. Hướng dẫn cài đặt vai trò Onsales Caller

35. Hướng dẫn thêm người dùng

36. Hướng dẫn tạo nhóm

37. Quản lý khách hàng

38. Hướng dẫn thay đổi thông tin cá nhân

39. Hường dẫn cài đặt cảnh báo DNC

40. Hướng dẫn cài đặt khách hàng đánh giá cuộc gọi

41. Hướng dẫn đăng nhập bằng SSO

42. Hướng dẫn đăng ký NOVAON ID