Trên cơ sở dữ liệu của hệ thống các báo cáo quản lý bán hàng, Onsales CRM sẽ giúp doanh nghiệp theo dõi quy trình bán hàng trên phạm vi toàn đơn vị kinh doanh. Từ đó nhà quản lý sẽ dễ dàng hơn khi phân tích kết quả kinh doanh, hoạch định chiến lược và áp dụng chiến lược đó cho toàn bộ hệ thống.

Hệ thống báo cáo của Onsales CRM bao gồm:

I. Báo cáo tổng quan

Mục đích

Cho phép người dùng xem nhanh các báo cáo về KPI chính, Khách hàng tiềm năng (Lead), Cơ hội kinh doanh (Deal) của mình và nhân viên mình quản lý theo thời gian.

Để đến trang Báo cáo Doanh thu – Tổng quan, trên Menu trái chọn button Tổng quan, hiển thị trang báo cáo tổng quan như hình dưới:

Trang hiển thị với 6 mẫu báo cáo tổng quan: (Click vào từng nội dung dưới để chuyển sang trang chi tiết báo cáo)

1. Báo cáo Doanh thu theo KPI chính

2. Báo cáo tổng quan Deals

3. Báo cáo tổng quan Leads

4. Phễu chuyển đổi

5. Bảng xếp hạng doanh thu theo nhân viên

6. Báo cáo tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ

II. Báo cáo chất lượng Lead/Deal

Mục đích

Hệ thống báo cáo chất lượng lead/deal giúp bộ phận kinh doanh đánh giá được nguồn Lead đầu vào chất lượng từ nguồn Marketing nào, đâu là nhân viên đang có hiệu quả làm việc cao, từ đó đưa ra các quyết định quản trị phù hợp, tối ưu hóa chất lượng chu trình bán hàng.

Để đến trang Báo cáo chất lượng Lead/Deal, trên Menu trái chọn button Báo cáo

Trang hiển thị với 5 mẫu báo cáo chất lượng Lead/Deal (Click vào từng nội dung dưới để chuyển sang trang chi tiết báo cáo)

1. Báo cáo chất lượng Lead/Deal theo nguồn

2. Báo cáo chất lượng Lead/Deal theo nhân viên

3. Báo cáo hoạt động

4. Báo cáo hiệu suất

5. Báo cáo cuộc gọi

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline  099 552 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!