Mục đích: Cho phép khách hàng đánh giá sau mỗi cuộc gọi đến

Đối tượng thực hiện:

–        Đánh giá: Khách hàng

–        Cài đặt hệ thống: Quản trị hệ thống

–        Người sử dụng: Nhân viên

1. Cài đặt kịch bản 

Bước 1: Tại màn hình trang chủ, Người dùng click vào biểu tượng cài đặt ở thanh công cụ bên trái màn hình.

Bước 2: Chọn CSAT. Tại đây, màn hình danh sách các kịch bản đánh giá được hiển thị.

Bước 3: Click Thêm kịch bản -> Nhập tên Kịch bản -> Thêm

Bước 4: Chọn tên kịch bản vừa tạo

Bước 5: Bấm Thêm nút IVR để tạo kịch bản

2. Cài đặt hàng đợi

Bước 1: Tại màn hình trang chủ, Người dùng click vào biểu tượng cài đặt ở thanh công cụ bên trái màn hình.

Bước 2: Chọn Hàng đợi cuộc gọi. Tại đây, màn hình danh sách hàng đợi được hiển thị.

Chọn Thêm mới hàng đợi hoặc chỉnh sửa hàng đợi đã có để cho phép khách hàng đánh giá sau cuộc gọi.

Bước 3: Click Lưu hoặc Cập nhật hàng đợi.

3. Khách hàng gọi tới và thực hiện đánh giá

Bước 1: Khách hàng gọi đến, người dùng thực hiện nghe máy.

Khi người dùng ở trong hàng đợi cho phép đánh giá. Tại màn hình cuộc gọi, sẽ có nút Kết thúc và đánh giá.

Bước 2: Để khách hàng có thể đánh giá được cuộc gọi, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, người dùng click vào kết thúc và đánh giá để chuyển cuộc trò chuyện sang kịch bản đánh giá đã được cài trước đó.

Sau khi khách hàng đánh giá, Người dùng truy cập vào lịch sử cuộc gọi để xem kết quả đánh giá.

4. Báo cáo KH đánh giá cuôc gọi

Bước 1: Người dùng truy cập vào menu báo cáo -> Đánh giá nhân viên

Bước 2: Hiển thị màn hình báo cáo khách hàng đánh giá. 

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline  099 552 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT KHÁCH HÀNG ĐÁNH GIÁ CUỘC GỌI

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 093 937 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *