1. Quản lý liên hệ

Xem, tất cả thông tin về cơ sở dữ liệu khách hàng cá nhân (tên liên hệ, số điện thoại, thuộc doanh nghiệp, người quản lý, thời gian tạo, thời gian cập nhật lần cuối). Danh sách liên hệ được sắp xếp theo thời gian liên hệ được tạo, liên hệ được tạo gần nhất sẽ ở đầu của danh sách.

Thêm mới, sửa, xóa khách hàng.

1.1 Thêm liên hệ

1.1.1 Thêm từng liên hệ 

Tại Khách hàng -> Liên hệ, click chọn “Thêm liên hệ” và điền đầy đủ thông tin vào các trường:

·       Họ tên (bắt buộc)

·       Email

·       Chức vụ

·       Doanh nghiệp: Lựa chọn doanh nghiệp đã được tạo trước đó. Cần phải tạo doanh nghiệp trước. Để tạo Doanh nghiệp thao tác hướng dẫn trong mục 3.2.1

·       Địa chỉ:

·       Mô tả: Thông tin chi tiết về cá nhân

·       Người quản lý

·       Đường dẫn Facebook

·       Thông tin bổ sung: UTM Source, UTM Medium, UTM Campaign, UTM Term, UTM Content

·       Số điện thoại: Chọn Thêm số điện thoại và nhập số. Một liên hệ có thể có nhiều số điện thoại

Chọn Thêm để lưu thông tin của liên hệ vừa nhập vào hệ thống

OnSales Caller có thể phát hiện một liên hệ đã có trong cơ sở dữ liệu hay chưa dựa vào số điện thoại hoặc email và báo cho người tạo nếu dữ liệu trùng.

1.1.2 Nhập liên hệ từ file excel

Bước 1: Chọn nhập file 

Bước 2: Tải file mẫu danh sách liên hệ ( nếu chưa có)

Bước 3: Chọn thêm để tải file mẫu lên hệ thống

Kết quả tải file thông tin khách hàng được thông báo chi tiết về mail của người tải file lên hệ thống.

1.2 Sửa liên hệ

Thực hiện Sửa thông tin liên hệ bằng cách click vào Hành động Sửa tại liên hệ cần sửa, sửa các trường thông tin và chọn Cập nhật để lưu lại các thay đổi.

1.3 Xóa liên hệ

Thực hiện Xóa từng liên hệ bằng cách click hành động Xóa ở liên hệ tương ứng. Khi xóa một liên hệ, doanh nghiệp của người đó cũng được cập nhật thành không chứa liên hệ vừa xóa.

1.4 Click to Call- Gọi nhanh cho liên hệ

Thực hiện cuộc gọi ra cho liên hệ bằng cách click nút Gọi tại số điện thoại của liên hệ cần gọi. 

Trường hợp Thuê bao cần gọi đã ĐĂNG KÝ vào danh sách không quảng cáo (National Do not call-DNC) theo Nghị định 91 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ 01/10/2020, hệ thống sẽ cảnh báo và hỏi xác nhận Bạn có muốn tiếp tục gọi không?

– Danh sách không quảng cáo (hay còn gọi là danh sách DNC) là tập hợp số thuê bao đăng ký không nhận tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo nào.

– Tổ chức, cá nhân không được phép gửi tin nhắn quảng cáo, thực hiện cuộc gọi quảng cáo tới danh sách không quảng cáo.

– Thuê bao có quyền đăng ký vào hoặc rút ra khỏi Danh sách không quảng cáo đối với số điện thoại thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình.

  1. Quản lý doanh nghiệp

Xem tất cả thông tin về cơ sở dữ liệu khách hàng doanh nghiệp (tên doanh nghiệp, mô tả, các liên hệ thuộc doanh nghiệp, các phiếu ghi được gán với liên hệ thuộc doanh nghiệp, các trường thông tin khác của doanh nghiệp). Danh sách doanh nghiệp được sắp xếp theo thời gian doanh nghiệp được tạo, doanh nghiệp được tạo gần nhất sẽ ở đầu của danh sách.

2.1 Thêm mới doanh nghiệp

2.1.1 Thêm mới doanh nghiệp

Thêm doanh nghiệp mới bằng cách chọn Thêm doanh nghiệp -> nhập các trường thông tin -> chọn Thêm để lưu thông tin.

2.1.2 Thêm mới doanh nghiệp bằng file

Bước 1: chọn Nhập doanh nghiệp.

Bước 2: Tải file mẫu danh sách File doanh nghiệp (nếu chưa có file mẫu).

Bước 3: Upload file.

2.2 Sửa thông tin doanh nghiệp

Sửa thông tin doanh nghiệp bằng cách click vào biểu tượng chỉnh sửa tại doanh nghiệp, sửa các trường thông tin và chọn Cập nhật.

2.3 Xóa thông tin doanh nghiệp 

Xóa từng doanh nghiệp bằng cách click hành động Xóa ở doanh nghiệp tương ứng. Khi xóa một doanh nghiệp, những liên hệ thuộc doanh nghiệp đó cũng được cập nhật thành không thuộc doanh nghiệp nào.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline  099 552 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 093 937 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *