Tại Cài đặt -> Vai trò, hiển thị mặc định có 3 vai trò sẵn có trong hệ thống: Owner, Admin và Agent.

Lưu ý:

·       Owner mặc định có đầy đủ các quyền thao tác trên hệ thống và Owner không được phép chỉnh sửa các quyền mặc định đó.

·       Vai trò Admin chỉ được chỉnh sửa bởi Owner

·       Admin được phép chỉnh sửa quyền cho những vai trò còn lại ngoài Owner và Admin

·       Các vai trò được người dùng thêm vào sau dù có quyền ở phần Phân quyền nhưng không thể sửa quyền của Owner và Admin

Ý nghĩa của các thông tin được hiển thị trong danh sách Vai trò:

·       Tên vai trò: Mặc định có 3 vai trò sẵn có trong hệ thống: Owner, Admin và Agent

·       Số quyền: Số quyền được thực hiện của vai trò này

·       Số người dùng: Số lượng agent được gán vai trò này

·       Thời gian tạo: Thời gian tạo mới vai trò

·       Hành động: Thực hiện Thêm mới vai trò, chỉnh sửa và xóa những vai trò tạo mới 

Bước 1: Click chọn  (1) cài đặt=> (2) Vai trò=> (3) Thêm vai trò

Kết quả hiển thị như hình 

Khi đó màn hình hiển thị popup sau

Bước 2: Người dùng điền thông tin, nhưng trường có dấu * là bắt buộc

  • Tên vai trò *: Người dùng tự đặt tên cho vai trò mình muốn tạo
  • Sao chép quyền từ: Từ những vai trò đã tạo, vai trò mới này có sao chép quyền giống vai trò nào không thì mình chọn tại đây
  • Mô tả: Nhập mô tả cho vai trò này

Bước 3: Chọn Lưu/Hủy để hoàn thiện thao tác

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline  099 552 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VAI TRÒ

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 093 937 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *