Tại Cài đặt -> Số hotline, Mặc định có +ADAPTIVENUMBER là chế độ tự động chọn số nội mạng khi gọi ra. Trong trường hợp doanh nghiệp bạn có nhiều số hotline của nhiều nhà mạng, khi lựa chọn gọi ra một số điện thoại, hệ thống kiểm tra nhà mạng của số thuê bao đó và chọn số hotline cùng mạng để tiết kiệm chi phí. Nếu không tìm thấy nhà mạng phù hợp, hệ thống sẽ chọn ngẫu nhiên một số hotline để gọi ra.

Owner có thể:

·       Thiết lập khi gọi vào số tổng đài thì đổ vào cây IVR

·       Thiết lập khi gọi vào số tổng đài thì đổ vào thẳng hàng đợi

·       Thiết lập gọi ra cho các nhóm

Tại Danh sách số Hotlines, cho phép Owner được mua, thêm mới, sửa, xóa một số hotline

  1. Thêm mới hotline

Tại màn hình Số hotline, click “ Thêm số mới” màn hình hiển thị như sau

Số Hotline: Số Hotline (1800/1900, Số di động, Số máy bàn). Định dạng +84xxxxxxxxx. Số Hotline phải thuộc sở hữu của doanh nghiệp và đã được gán vào tài khoản của doanh nghiệp bởi NOVAON.

Tên Hotline:

Cài đặt luồng nhận cuộc gọi vào tổng đài:

–        Bật IVR: cuộc gọi đến sẽ đổ vào cây IVR, tìm và chọn cây IVR

–        Nếu không bật, cuộc gọi vào sẽ được chuyển thẳng tới một hàng đợi, tìm và chọn hàng đợi.

Cho phép gọi ra: Cho phép các dùng số này để gọi ra ngoài.

Ghi âm cuộc gọi ra: Mặc định ở trạng thái bật, ghi âm các cuộc gọi ra từ số Hotline này. Ở trạng thái tắt, không ghi âm các cuộc gọi ra.

Tất cả các nhóm gọi ra: Mặc định ở trạng thái bật, tất cả các nhóm được phép gọi ra. Ở trạng thái tắt, Owner tiếp tục lựa chọn nhóm được phép gọi ra từ số hotline này

  1. Sửa số hotline

Tại số hotline đó người dùng thực hiện clicl vào biểu tượng bút chì như hình dưới đây

Màn hình hiển thị 

Người dùng thao tác sửa và sau đó click Hủy hoặc Lưu để kết thúc thao tác

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline  099 552 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT SỐ HOTLINE

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 093 937 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *