1. Thêm cây IVR

Người dùng thêm cây IVR như sau:

  1. Cài đặt
  2. Cây IVR
  3. Thêm cây IVR: Điền tên cây IVR
  4. Thêm: Kết thúc thao tác

2.Tạo nút IVR và phím bấm

Nút IVR được xem là các điểm rẽ nhánh trong cây IVR.

Nút gốc là nút đầu tiên của cây IVR, từ nút gốc sẽ rẽ nhánh đến các nút khác thông qua các hành động bấm các phím của người gọ

2.1. Thêm nút phát tin nhắn thoại

Tại Cài đặt -> Cây IVR, click chọn vào tên cây IVR, giao diện hiển thị Danh sách các nút, chọn Thêm nút IVR

·       Nhập tên nút

·       Loại nút: Phát tin nhắn thoại

·       Nội dung phát: chọn file lời chào hướng dẫn các phím bấm. Ví dụ: chọn phím 1 để gặp Tư vấn viên, chọn phím 2 để gặp Bộ phận kỹ thuật, …

·       Phát lời chào sau (mili giây):

·       Số lần phát lại: số lần phát lại file lời chào

·       Thời gian chờ nhấn phím: khoảng thời gian từ sau khi file lời chào kết thúc đến khi phát file lời chào lần 2 hoặc …

·       Cho phép bỏ qua file lời chào:cho phép người gọi nhấn phím ngay trong thời gian file lời chào được phát

·       Chuyển sang máy nhánh: Ở trạng thái bật, cho phép nhập số máy nhánh để kết nối ngay với agent, bạn nhập độ dài số máy nhánh. Ở trạng thái tắt, không cho phép nhập số máy nhánh để kết nối ngay với agent

·       Thiết lập phím bấm: Thiết lập kịch bản phím bấm cho người gọi thao tác tương ứng trong file lời chào hướng dẫn phím bấm vừa chọn.

Chọn Thêm phím bấm, bao gồm 12 ký tự từ 0-9, *, #, EMPTY_KEY (người gọi không nhập phím bấm) và INVALID_KEY (người gọi chọn sai phím bấm). Chọn hành động cho phím bấm: Đến hàng đợi/Đến một nút IVR/Dừng cuộc gọi 

2.2. Thêm nút kiểm tra giờ làm việc

Tại Cài đặt -> Cây IVR, click chọn vào tên cây IVR, giao diện hiển thị Danh sách các nút, chọn Thêm nút IVR

·       Nhập tên nút IVR

·       Chọn loại nút: Kiểm tra giờ làm việc

·       Chọn giờ làm việc: Cài trước giờ làm việc theo hướng dẫn tại mục trên

·       Nếu trong giờ làm việc: Chọn hành động nếu có cuộc gọi đến số Hotline trong giờ làm việc: Đến hàng đợi/Đến một nút IVR/Dừng cuộc gọi

·       Nếu ngoài giờ làm việc: Thực hiện thao tác tương tự như trong giờ làm việc

3.Sửa cây IVR

4.Sưả nút IVR

Để sửa nút IVR, chọn biểu tượng Chỉnh sửa tại nút IVR muốn sửa. Thực hiện chỉnh sửa các trường cần thiết và nhấn Lưu.

5. Xóa cây IVR

Xóa cây IVR khỏi hệ thống tổng đài, Click chọn biểu tượng Xóa tại cây IVR muốn xóa.

Lưu ý: Không cho phép xóa những cây IVR đang được gán sử dụng trong Số hotline.

6. Xóa nút IVR

Xóa nút IVR khỏi hệ thống tổng đài, Click chọn biểu tượng Xóa tại nút IVR muốn xóa.

Lưu ý: Không cho phép xóa nút gốc.

Người dùng thao tác sửa và sau đó click Hủy hoặc Lưu để kết thúc thao tác

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline  099 552 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CÂY IVR

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 093 937 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *