I. Mục đích

  • Người dùng chỉ cần vào một màn hình quản trị danh mục chung để có thể thiết lập cho toàn bộ hệ thống. Giảm thiểu việc phải đi tìm kiếm của người sử dụng.
  • Giảm thiểu thao tác và thiết lập cho người dùng, khi chỉ cần thiết lập tất cả trong một màn hình.
  • Cho phép thiết lập giá trị dropdown [Kết quả nhiệm vụ]

II. Các bước thực hiện

Bước 1: Vào Cài đặt=> Chọn cài đặt quản lý danh mục

Tại đây, màn hình thiết lập sẽ chia thành 3 khu vực bao gồm:

  • Danh mục các phần thiết lập
  • Khu vực các giá trị đã thiết lập
  • Thanh chứa các button công cụ [Nhập file][Thêm]

Bước 2: 

  1. Sản phẩm/dịch vụ

Click vào danh mục sản phẩm/dịch vụ, thêm file bằng 2 cách

Cách 1: Click vào thêm sản phẩm/dịch vụ=> Điền tên sản phẩm/dịch vụ vào những ô như hình( Lưu ý những ô có dấu * là bắt buộc)=> Lưu/Hủy để thực hiện những thao tác trên 

Cách 2: Click vào nhập file=> Tải file mẫu về và điền đầy đủ thông tin theo file mẫu=> Tải file vừa điền lên 

2. Quản lý nguồn: Dùng để tổng hợp các nguồn có thể thu được Lead

Có thế thêm hoặc bỏ những nguồn không muốn hiển thị, như hình bên dưới:

3. Kết quả nhiệm vụ lịch hẹn: Tổng hợp lại những kết quả của cuộc hẹn

Có thể thêm hoặc xóa bớt kết quả bằng cách click vào chỉnh sửa như hình bên dưới:

4. Lý do thất bại

Click vào danh mục lý do thất bại: Màn hình sẽ hiển thị ra lí do thất bại của Lead/Deal

Click “Chỉnh sửa” để thêm hoặc xóa bớt lý do=> Lưu/Hủy để hoàn thành 

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline  099 552 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT QUẢN TRỊ DANH MỤC

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 093 937 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *