I. Mục đích

Màn hình Lịch sử nhập dữ liệu là nơi lưu trữ thông tin các lần quý khách nhập khẩu dữ liệu khách hàng lên hệ thống Onsales của mình. Tại màn hình này quý khách có thể tải về kết quả danh sách các dữ liệu đã nhập lên thành công, thất bại hoặc dữ liệu trùng, xem nguyên nhân chi tiết tại sao dữ liệu được nhập thành công/không thành công lên hệ thống.

II. Nội dung lịch sử nhập dữ liệu

Để đến trang Lịch sử nhập dữ liệu, quý khách truy cập button Cài đặt trên thanh công cụ trái => Click chọn Lịch sử nhập dữ liệu như hinh:

Màn hình hiển thị Lịch sử nhập dữ liệu với các nội dung:

(1) Đối tượng nhập: Bạn có thể nhập lên danh sách Leads (Khách hàng tiềm năng) hoặc Deals (Cơ hội kinh doanh)

(2) Dữ liệu đã tạo: Dữ liệu được nhập mới thành công lên hệ thống

(3) Dữ liệu đã cập nhật: Dữ liệu được bổ sung thông tin vào các đối tượng đã có sẵn trên hệ thống

(4) Dữ liệu bỏ qua: Dữ liệu bị trùng, không được thêm mới trên hệ thống

(5) Dữ liệu bị lỗi: Dữ liệu không nhập đủ trường thông tin bắt buộc, nhập sai định dạng

(6) Ngày nhập: Thời gian thực hiện việc nhập file dữ liệu lên hệ thống

(7) Người nhập: Tên tài khoản thực hiện nhập file dữ liệu lên hệ thống

Đối với các dữ liệu đã tạo hoặc Dữ liệu bị lỗi, bạn có thể tải về để xem chi tiết kết quả nhập được thể hiện ở phần chú thích cuối cùng trong file

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline  099 552 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

LỊCH SỬ NHẬP DỮ LIỆU

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 093 937 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *