I. Mục đích

Cho phép thiết lập sẵn các nguồn thu thập thông tin của Lead, khách hàng tiềm năng (Ví dụ: Nhân viên từ tìm, các nguồn Marketing, khách hàng giới thiệu,…)

II. Các bước thực hiện

Bước 1: Click biểu tượng “Cài đặt” trên thanh Menu trái

Bước 2: Chọn chức năng Quản lý nguồn như hình:


Bước 3: Tại danh sách nguồn mẫu, chọn đơn vị áp dụng (nếu công ty có nhiều đơn vị, mỗi đơn vị áp dụng pipeline và có những nguồn lead khác nhau

Bước 4: Để chỉnh sửa danh sách các nguồn sẵn có, click Chỉnh sửa

Để chỉnh sửa 1 nguồn, nhập vào nội dung cần sửa ở các tên nguồn

Để xóa 1 nguồn (chỉ xóa được đối với nguồn chưa phát sinh dữ liệu), Click

This image has an empty alt attribute; its file name is XNnV7PFB5i_wq8turIW2k4ed7n-daXxgdJn2RHm0X27Qro8JIXvYUUHhcx4WufAlbi0JEYF0hIQsQGT-fy0X9KdS8u3aEHSMXBzYD6d3Aa5dEi_rZoxbp2VCGHkr2W3_pO5ujlBa

Nhấn di chuyển, sắp xếp thứ  tự xuất hiện của danh sách nguồn trong box lựa chọn Nguồn Lead, Nhấn chuột vào

This image has an empty alt attribute; its file name is 0UiHkS82i6qV2gzdBJH7SDpukyceATKfhHkBq477QwrAGCRvdbtWkjsopVY_wy9tUe5NwWEoeRCVWoJ0_ziCj-Gq8UBkhtfWWYs1DIXzYg3pCbkOlLHWFp1H-tgjf29FyBCcWqnH

di chuyển kéo thả lên các vị trí trên/dưới tương ứng.

Bước 4. Chọn chức năng

Lưu: Để lưu thông tin chỉnh sửa danh sách nguồn

Hủy: Để hủy bỏ việc thêm và đồng thời đóng form

Để Ẩn/hiện 1 nguồn trong danh sách nguồn lead (Với nguồn đã có phát sinh dữ liệu, không thể xóa hoàn toàn. Ở cột tình trạng Click

This image has an empty alt attribute; its file name is UrH0L9ghbZCCwvqwQgT--0scpnA73pQ9cBjPDrtYmD6AMUlEE9xPSwoQ_HQrmY4KejKb7GQYDdOtCJQHa5LqOThT4cduIHdtYuIYNf7ZTh_fdVr1Tv4gD-RCNQ2ULg2tNlKklnu4

tương ứng với tên nguồn đó

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline  099 552 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công! 


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT NGUỒN LEAD

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 093 937 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *