I. Mục đích

Phục vụ quá trình kinh doanh, doanh nghiệp cần danh sách Deal với các tùy chọn thông tin xuất dữ liệu khác nhau, tiếp tục sử dụng danh sách khách hàng đã ký hợp đồng để có các chương trình chăm sóc khách hàng tiếp theo

  • Chỉ tài khoản Admin/Quản trị cao cấp và người dùng được Admin phân quyền có thể xuất file Deal
  • Dữ liệu xuất ra có thể bao gồm tất cả các trường thông tin hiển thị trên danh sách Deal

II. Các bước thực hiện

Mở màn hình Danh sách Deal

  • Để xuất toàn bộ dữ liệu Deal: 

Bước 1: Click chọn chế độ hiển thị dạng Grid

Bước 2: Click Xuất file

  • Để xuất dữ liệu theo trường thông tin muốn lọc, quý khách thực hiện thao tác Lọc deal theo các trường thông tin mong muốn xuất ra.

Bước 1: Click Lọc

Bước 2: Chọn Điều kiện lọc tương ứng

Bước 3: Sau khi màn hình kết quả lọc hiển thị trên màn hình, tiếp tục thao tác Click Xuất file.

File kết quả xuất dữ liệu Deal như hình dưới:

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline  099 552 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

HƯỚNG DẪN XUẤT DỮ LIỆU DEAL

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 093 937 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *