I. Mục đích:

Báo cáo hoạt động nhằm đo lường số hoạt động cập nhật, tương tác của nhân viên tham gia vào hệ thống Onsales CRM đối với nguồn khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp, từ đó đánh giá được chất lượng và mức độ tham gia công việc ứng với từng nhân viên, đưa ra các quyết định quản trị phù hợp.

II. Các bước thực hiện:

Để đến màn hình Báo cáo hoạt động, quý khách thực hiện: 

Bước 1: Trên Menu trái chọn Báo cáo => Chọn Báo cáo hoạt động như hình:

  • Hiển thị giao diện báo cáo như màn hình sau:

Bước 2: Chọn đơn vị, thời gian  muốn xem báo cáo:

Trong đó:

Đơn vị: Chọn đơn vị muốn xem báo cáo:

  • Đối với người dùng là nhân viên: Hiển thị đơn vị mà nhân viên đó thuộc vào.
  • Đối với người dùng là giám đốc: Hiển thị tất cả phòng ban thuộc công ty.

Thời gian: Chọn khoảng thời gian muốn xem báo cáo:

  • Thời gian: Hôm nay, Hôm qua, Tuần này, Tuần trước,…
  • Hiển thị theo: Hàng ngày, Hàng tháng, Hàng quý, Hàng năm.

Bước 3: Tích chọn/bỏ chọn những nội dung hoạt động muốn/ không muốn xuất hiện trên báo cáo.

Sau khi chọn điều kiện, báo cáo hiển thị chính xác trên màn hình theo đúng các điều kiện đã chọn.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 093 937 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!


BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 093 937 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *