I. Mục đích

Cài đặt vai trò giúp người quản trị hệ thống phân quyền hạn phù hợp cho chức năng và trách nhiệm thực hiện của từng vị trí nhân sự trong cơ cấu tổ chức đã cài đặt

II. Thao tác thực hiện

Các thao tác có thể thực hiện trong nội dung quản trị vai trò bao gồm

1. Để xem các cài đặt vai trò, quản trị hệ thống thực hiện thao tác như sau:

Bước 1: Click vào biểu tượng Cài đặt ở góc dưới bên trái màn hình

Bước 2: Click vào biểu tượng Vai trò

Bước 3: Màn hình hiển thị danh sách các vai trò (mặc định hệ thống hoặc đã được cài đặt trước đó)

2. Thêm mới vai trò

Để Thêm mới một vai trò, tại màn hình Danh sách vai trò thực hiện:

Bước 1: Click + Thêm vai trò ở góc phải màn hình

Bước 2: Nhập các thông tin vào hộp thoại mở ra, các thông tin đánh dấu * là bắt buộc

Bước 3: Chọn chức năng Tiếp hoặc Hủy

Tiếp: Để thực hiện lưu vai trò, chuyển sang màn hình Phân quyền cho vai trò vừa thêm

Hủy: Để hủy bỏ việc thêm vai trò vừa thực hiện

Bước 4: Tại màn hình chi tiết vai trò, thực hiện sửa các phân quyền phù hợp cho vai trò vừa tạo:

  • Tích chọn quyền muốn gán cho vai trò
  • Bỏ tích với những quyền không muốn gán cho vai trò

Bước 5: Chọn chức năng Lưu hoặc Hủy

Lưu: Để thực hiện thêm mới Vai trò đã tạo

Hủy: Để hủy việc thêm mới vai trò vừa tạo

3. Sửa vai trò

Để sửa một vai trò đã cài đặt (thông tin, cài đặt phân quyền), ta thực hiện:

Bước 1: Click ký hiệu chiếc bút bên cạnh tên vai trò cần chỉnh sửa

Bước 2: Thực hiện sửa các thông tin ở hộp thoại Sửa vai trò

Bước 3: Chọn chức năng:

Hủy: Để hủy bỏ việc sửa vai trò vừa thực hiện

Tiếp: Để đi tới màn hình chi tiết vai trò cho vai trò vừa tạo

Bước 4: Tại màn hình chi tiết vai trò, thực hiện sửa các phân quyền cho vai trò:

  • Tích chọn quyền muốn gán cho vai trò
  • Bỏ tích với những quyền không muốn gán cho vai trò

Bước 5: Chọn chức năng Lưu hoặc Hủy

Lưu: Để lưu lại các thao tác sửa vừa thực hiện với vai trò

Hủy: Để hủy việc sửa vai trò

4. Để xóa một vai trò (chỉ áp dụng xóa được với vai trò do người dùng tự thêm và chưa gán vai trò cho người dùng, không thể xóa với 6 vai trò mặc định hệ thống hoặc vai trò tự thêm đã có người dùng):

Bước 1: Click ký hiệu thùng rác bên cạnh tên vai trò cần xóa

Bước 2: Chọn chức năng:

Đồng ý: Để thực hiện xóa vai trò đã chọn

Hủy bỏ: Để hủy bỏ việc xóa vai trò

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline  099 552 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VAI TRÒ

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 093 937 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *