I. Mục đích

Cho phép quản trị hệ thống thiết lập cơ cấu tổ tương ứng với tổ chức, doanh nghiệp của mình

II. Các bước thực hiện

1. Để xem các cài đặt cơ cấu tổ chức, quản trị hệ thống thực hiện thao tác như sau:

Bước 1: Click vào biểu tượng Cài đặt ở góc dưới bên trái màn hình

Bước 2: Click vào biểu tượng Cơ cấu tổ chức

Bước 3: Màn hình hiển thị thu gọn cơ cấu tổ chức, Click Mở rộng tất cả để hiển thị toàn bộ cơ cấu tổ chức mặc định (hoặc đã được cài đặt trước)

2. Để Thêm mới một vị trí cơ cấu tổ chức, tại màn hình Cơ cấu tổ chức thực hiện:

Bước 1: Click + Thêm đơn vị ở góc phải màn hình

Bước 2: Nhập các thông tin vào hộp thoại mở ra, các thông tin đánh dấu * là bắt buộc

Bước 3: Chọn chức năng Lưu hoặc Hủy để hoàn tất thao tác

Lưu: Để thực hiện lưu cơ cấu tổ chức vừa thêm vào

Hủy: Để hủy bỏ việc thêm cơ cấu tổ chức vừa thực hiện

3. Để sửa một vị trí cơ cấu tổ chức đã cài đặt:

Bước 1: Click ký hiệu chiếc bút bên cạnh tên phòng/ban cần chỉnh sửa

Bước 2: Thực hiện sửa các thông tin ở hộp thoại Sửa thông tin cơ cấu tổ chức

Bước 3: Chọn chức năng Lưu hoặc Hủy để hoàn tất thao tác

Lưu: Để thực hiện lưu cơ cấu tổ chức vừa sửa

Hủy: Để hủy bỏ việc sửa cơ cấu tổ chức vừa thực hiện

4. Để xóa một vị trí cơ cấu tổ chức (chỉ áp dụng xóa được với đơn vị trống chưa có nhân viên):

Bước 1: Click ký hiệu thùng rác bên cạnh tên phòng/ban cần xóa

Bước 2: Chọn chức năng Hủy bỏ hoặc Đồng ý để hoàn tất thao tác

Đồng ý: Để thực hiện xóa vị trí cơ cấu tổ chức vừa chọn

Hủy bỏ: Để hủy bỏ việc xóa vị trí cơ cấu tổ chức

Trên đây là hướng dẫn cài đặt Thêm, Sửa, Xóa cơ cấu tổ chức.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 099 552 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CƠ CẤU TỔ CHỨC

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 093 937 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *