I. Mục đích

Tùy thuộc vào mỗi Doanh nghiệp mà cơ cấu tổ chức nhân sự khi tham gia hệ thống Onsales CRM cũng sẽ khác nhau. Vì thế, các chức năng cài đặt Cơ cấu tổ chức, vai trò, tạo người dùng giúp cho Admin (Người quản trị hệ thống) có thể dễ dàng gán các chức năng và quyền hạn cho từng vị trí trong công ty.

II. Hướng dẫn

Tại màn hình chính của Onsale CRM quý khách thực hiện các bước sau:

Bước 1: Click vào biểu tượng Cài đặt ở góc dưới bên trái màn hình

Bước 2: Click vào biểu tượng Phân quyền ở cuối màn hình Cài đặt

Bước 3: Click vào nút Thêm mới quyền để thực hiện thêm quyền, chỉnh sửa quyền cho các vai trò

Bước 4: Chọn Vai trò cần gán quyền từ list danh sách vai trò

Bước 5: Tích chọn quyền muốn gán cho vai trò đã chọn ở bước 3

Bước 6: Bấm Lưu để hoàn tất việc thêm quyền cho vai trò đã chọn

Như vậy là đã hoàn tất việc thêm quyền, chỉnh sửa quyền cho các vai trò trong doanh nghiệp.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline  099 552 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CHUNG

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 093 937 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *