I. Kế hoạch kinh doanh theo phòng ban

1. Mục đích

Cho phép Giám đốc hoặc Trưởng phòng thiết lập kế hoạch kinh doanh của các phòng ban mình quản lý theo từng tháng, từng quý, loại KPI

Nhân viên (NVKD) chỉ có quyền xem kế hoạch kinh doanh của phòng ban mình, không được quyền Sửa/Xóa.

2. Các bước thực hiện:

Để thực hiện thêm mới kế hoạch kinh doanh theo phòng ban, quý khách có thể thao tác như sau:

Bước 1: Chọn Cài đặt  trên thanh menu trái

Bước 2: Click vào biểu tượng Kế hoạch kinh doanh

Màn hình hiển thị danh sách kế hoạch kinh doanh của phòng ban do mình quản lý

Để thực hiện Thêm kế hoạch kinh doanh theo phòng ban, Người dùng có 2 cách thực hiện:

 • Thêm trực tiếp
 • Nhập từ file

Cách 1:  Thêm trực tiếp kế hoạch

Bước 1: Chọn Thêm kế hoạch từ màn hình Danh sách kế hoạch

Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin kế hoạch kinh doanh cho các phòng ban cần thêm, các trường có dấu (*) bắt buộc phải nhập

 • Đơn vị: Hiển thị tất cả các công ty/phòng ban theo vai trò mình quản lý. Chọn công ty/ phòng ban cần thiết lập kế hoạch kinh doanh
 • Loại KPI: chọn loại KPI cần thiết lập trong kế hoạch kinh doanh của phòng ban. Dữ liệu loại KPI được lấy từ danh mục Loại KPI tương ứng.
 • Năm: Cho phép chọn năm muốn cài đặt kế hoạch kinh doanh (Chỉ hiển thị 5 năm trước và 5 năm sau năm hiện tại).
 • Phòng ban: Chọn phòng ban cần thiết lập kế hoạch kinh doanh
 • Tháng: Hiển thị 12 tháng trong năm, người dùng nhập giá trị doanh thu theo từng tháng cần thiết lập

Bước 3: Chọn Lưu hoặc Hủy bỏ để hoàn tất thêm kế hoạch kinh doanh

Lưu: Đồng ý thêm kế hoạch kinh doanh theo phòng ban đã chọn

Cách 2: Nhập danh sách kế hoạch kinh doanh theo phòng ban từ file

Bước 1: Tại màn hình danh sách kế hoạch, chọn chức năng “Nhập file”

 • Hiển thị form nhập file như hình

Bước 2: Click Tải file mẫu tải xuống file mẫu để nhập kế hoạch cho phòng ban.

Bước 3: Click Nhập file trên form thêm mới để tải file kế hoạch vừa nhập

Bước 4: Chọn cách xử lý khi trùng dữ liệu

 • Bỏ qua dữ liệu bản ghi trùng: Dữ liệu bị trùng sẽ không được import vào
 • Ghi đè các bản ghi đã có dữ liệu trùng: thay thế dữ liệu mới vào dữ liệu bị trùng trong hệ thống

Bước 5: Chọn Nhập hoặc Hủy bỏ để hoàn tất tải lên file kế hoạch

 • Nhập: Nhập kế hoạch vào hệ thống và tự động trả về file kết quả nhập file kế hoạch kinh doanh tương ứng.
 • Hủy bỏ: File kế hoạch không được nhập vào hệ thống.

II. Kế hoạch kinh doanh theo nhân viên

1. Mục đích:

Cho phép nhà quản lý có quyền thực hiện thiết lập kế hoạch kinh doanh chi tiết theo từng nhân viên do mình quản lý.

NVKD chỉ có quyền xem kế hoạch kinh doanh của mình.

2. Các bước thực hiện:

Người dùng có thể thêm kế hoạch kinh doanh cho nhân viên theo 2 cách

Cách 1: Thêm trực tiếp trên trang danh sách

Bước 1: Click vào Tên phòng ban cần thêm kế hoạch kinh doanh chi tiết cho nhân viên:

Bước 2: Nhập giá trị doanh thu cho từng nhân viên theo từng tháng tương ứng

Bước 3: Chọn chức năng

 • Chọn icon Tích Xanh  để lưu kế hoạch kinh doanh cho nhân viên
 • Chọn icon Tích Đỏ để bỏ kế hoạch kinh doanh của nhân viên vừa nhập.

Cách 2: Import kế hoạch kinh doanh theo nhân viên của phòng ban.

Bước 1: Click Nhập file

 • Hiển thị form nhập file như hình:

Bước 2: Click Tải file mẫu để tải xuống file mẫu nhập kế hoạch theo nhân viên của phòng ban.

Bước 3. Click Nhập file trên form thêm mới để tải file kế hoạch vừa nhập

Bước 4: Chọn cách xử lý khi trùng dữ liệu

 • Bỏ qua dữ liệu bản ghi trùng: Dữ liệu bị trùng sẽ không được import vào
 • Ghi đè các bản ghi đã có dữ liệu trùng: thay thế dữ liệu mới vàom, dữ liệu bị trùng trong hệ thống

Bước 5: Chọn chức năng

 • Nhập: Nhập kế hoạch vào hệ thống và tự động tải xuống file kết quả import kế hoạch
 • Hủy bỏ: File kế hoạch không được nhập vào hệ thống.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline  099 552 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

HƯỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 093 937 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *