I. Mục đích

Cho phép nhân viên kinh doanh theo dõi nhiệm vụ hàng ngày của mình hoặc quản lý theo dõi các nhiệm vụ của nhân viên có liên quan tới tất cả các đối tượng (Lead, liên hệ, doanh nghiệp, Deal) ngay trên màn hình tổng quan.

II. Các nội dung chính

Người dùng có thể xem các nhiệm vụ có thời hạn thuộc khoảng thời gian lựa chọn, có thể xem chi tiết hoặc đánh dấu hoàn thành nhiệm vụ.

Bước 1: Để xem trang danh sách chi tiết các nhiệm vụ, click Xem tất cả

Trang danh sách chi tiết nhiệm vụ hiển thị như màn hình:

Để đánh dấu nhiệm vụ hoàn thành, thực hiện tích chọn checkbox ngay trước nhiệm vụ cần đánh dấu hoàn thành

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline  099 552 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

NHIỆM VỤ

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 093 937 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *