I. Mục đích

Giúp người dùng có cái nhìn tổng quan về doanh thu đã đặt được theo từng thời điểm, tỷ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ trước và tỷ lệ tăng trưởng so với kế hoạch. Người dùng có thế xem biểu đồ kinh doanh theo KPI chính tại các mốc thời gian.

Giúp bộ phận kinh doanh có cái nhìn tổng quan về doanh thu đã đạt được theo từng thời điểm, tỷ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ trước và tỷ lệ tăng trưởng so với kế hoạch. Quý khách có thế xem biểu đồ kinh doanh theo KPI chính tại các mốc thời gian.

II. Các bước thực hiện

Để xem được báo cáo tổng quan doanh thu theo KPI chính, ta thực hiện các thao tác cài đặt xem theo thời gian như sau:

Bước 1: Chọn thời gian cần xem KPI chính: Tuần này/Tháng này/Quý này

Hoặc Tùy chọn => Tùy chọn khoảng thời gian muốn xem báo cáo với mốc bắt đầu và kết thúc

Bước 2: Lưu hoặc Hủy

  • Lưu: hiển thị báo cáo theo thời gian đã chọn
  • Hủy: hủy việc hiển thị báo cáo tổng quan theo thời gian đã chọn

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline  099 552 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

BÁO CÁO DOANH THU THEO KPI CHÍNH

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 093 937 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *