A. Danh sách loại KPI

I. Mục đích

Người dùng có thể xem, thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa (Đối với quản lý) các loại KPI của đơn vị của công ty. Và xem được KPI nào là KPI chính.

II. Các bước thực hiện

Để xem loại KPI quý khách thực hiện như sau:

Bước 1: Click Loại KPI trên màn hình cài đặt như hình.

=> Hiển thị giao diện danh sách các Loại KPI đã cài đặt như hình (Lần đầu đăng nhập sẽ không có KPI nào hiển thị ở danh sách)

Trong đó KPI mà có icon hình sao ở trước là KPI chính. Báo cáo doanh thu ở màn hình Tổng quan sẽ tính theo KPI chính này

B. Thêm mới KPI (Đối với vai trò quản lý và nhân viên được phân quyền)

I. Mục đích

Giúp quản lý hoặc nhân viên được phân quyền có thể tạo loại KPI mới và chọn loại KPI nào là KPI chính

II. Các bước thực hiện

Để thêm loại KPI quý khách thực hiện như sau:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản quản lý, click Loại KPI tại màn hình cài đặt 

=> Hiển thị giao diện như hình:

Bước 2: Click Thêm mới

=> Hiển thị giao diên như hình

Bước 3: Nhập thông tin KPI vào form. Các trường có dấu (*) bắt buộc phải nhập. Trong đó

  • Đơn vị: 

Nếu người dùng là nhân viên được phân quyền hoặc trưởng phòng: hiển thị đơn vị quản lý 

Nếu người dùng là Giám đốc: hiển thị tất cả đơn vị phòng ban thuộc vào công ty =>  Giám đốc lựa chọn đơn vị muốn cài đặt loại KPI cho đơn vị đó

  • Tên KPI: Nhập tên KPI muốn thêm mới

Bước 4: Chọn hành động kết thúc

Lưu: Để thêm loại KPI vừa nhập

Hủy bỏ: Không lưu loại KPI vừa nhập

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline  099 552 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

CÀI ĐẶT LOẠI KPI

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 093 937 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *