I. Mục Đích

Cho phép Giám đốc kinh doanh tự định nghĩa và thiết lập các lý do thất bại của Lead/Deal tương ứng. Các nhân viên chỉ được quyền xem danh sách lý do thất bại.

II. Các bước thực hiện

Để thực hiện thêm lý do thất bại, người dùng thao tác như sau:

Bước 1: Click biểu tượng Cài đặt ở góc dưới bên trái màn hình

Bước 2: Click biểu tượng Cập nhật lý do thất bại

Khi đó, màn hình hiển thị giao diện danh sách các lý do thất bại của công ty mình theo từng đối tượng Lead/deal tương ứng. Danh sách hiển thị các lý do thất bại đã được thiết lập mặc định theo các công ty. Giám đốc kinh doanh có quyền sửa/xóa các lý do thất bại mặc định tùy ý.

(Lưu ý: Lý do thất bại đã phát sinh dữ liệu liên quan thì không được phép xóa)

Bước 3: Chọn chức năng Chỉnh sửa để thực hiện thêm mới/sửa danh sách lý do thất bại của đối tượng tương ứng.

Bước 4: Thực hiện thao tác Thêm hoặc Sửa hoặc Xóa lý do tại màn hình này

Lưu ý: Người dùng có thể kéo từng lý do thất bại để di chuyển thay đổi vị trí tùy ý, khi đó số thứ tự của lý do thất bại sẽ được cập nhật tăng dần tương ứng.

Bước 5: Chọn chức năng Lưu hoặc Hủy để hoàn tất thao tác

Lưu: Để thực hiện lưu danh sách lý do thất bại vừa chỉnh sửa

Hủy: Để hủy bỏ việc thêm/sửa/xóa danh sách lý do thất bại vừa thực hiện

Như vậy là đã hoàn thành xong thao tác Cập nhật lý do thất bại.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline  099 552 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT LÝ DO THẤT BẠI

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 093 937 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *