I. Mục đích:

Cho phép nhân viên kinh doanh/nhân viên chăm sóc thực hiện gửi mail cho khách hàng mà mình quản lý.

Hệ thống cho phép gửi mail cho lần lượt từng khách hàng, hoặc cũng có thể gửi mail đồng loạt cho nhiều khách hàng cùng lúc.

II. Các bước thực hiện

Để thực hiện gửi mail người dùng có thể thao tác theo các cách sau:

  • Gửi mail từ trang danh sách chứa đối tượng
  • Gửi mail nhanh từ thanh công cụ
  • Gửi mail từ màn hình chi tiết của đối tượng 

1. Cách 1 : Gửi mail từ trang danh sách chứa đối tượng

Bước 1: click vào icon “Email” bên cạnh đối tượng muốn gửi mail như hình

=> Hiển thị form gửi email như hình

Bước 2: Nhập thông tin và nội dung email gửi đến cho đối tượng, các trường có dấu (*) bắt buộc phải nhập. 

Mục người nhận tự động hiển thị email của đối tượng muốn gửi mail đã chọn (nếu có)

Bước 3:  Sau đó chọn hành động tương ứng 

  • Gửi: để gửi nội dung vừa nhập đến đối tượng
  • Hủy bỏ: Thực hiện đóng form gửi mail và mail không được gửi đi

2. Cách 2: Gửi mail nhanh từ thanh công cụ

Bước 1: Trên thanh công cụ, click vào icon “Email” như hình

=> Hiển thị form gửi email như hình

Bước 2: Nhập thông tin và nội dung email gửi đến cho đối tượng, các trường có dấu (*) bắt buộc phải nhập.

Bước 3:  Sau đó chọn hành động tương ứng 

  • Gửi: để gửi nội dung vừa nhập đến đối tượng
  • Hủy bỏ: Thực hiện đóng form gửi mail và mail không được gửi đi

3. Cách 3: Gửi mail từ màn hình chi tiết của đối tượng

Bước 1: Tại màn hình danh sách quản lý đối tượng => Click vào tên đối tượng để đến trang chi tiết của đối tượng => Click vào icon “Email” như hình

Hiển thị form gửi email như hình

Bước 2: Nhập thông tin và nội dung email gửi đến cho đối tượng, các trường có dấu (*) bắt buộc phải nhập. 

Trong đó: mục người nhận sẽ tự động điền tên đối tượng ở màn hình chi tiết

Bước 3: sau đó chọn hành động tương ứng:

  • Gửi: để gửi nội dung vừa nhập đến đối tượng
  • Hủy bỏ: Thực hiện đóng form gửi mail và mail không được gửi đi
HƯỚNG DẪN GỬI MAIL

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 093 937 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *