Mục đích

Cho phép người dùng thực hiện chuyển quyền quản lý khách hàng (lead/Liên hệ/Doanh nghiệp/Deal) của mình cho những người dùng khác.

Các bước thực hiện

Để chuyển quyền quản lý đối tượng, người dùng có thế làm theo các cách sau:

Cách 1:

Bước 1: Tại màn hình danh sách đối tượng (lead, liên hệ, doanh nghiệp, deal), click button 3 chấm 🡪 click chọn Chuyển/Chia sẻ quyền như hình

=> Hiển thị form chuyển quyền như hình:

Bước 2: Nhập dữ liệu vào form chuyển quyền, những mục có dấu (*) là bắt buộc nhập. trong đó:

  • Button “chuyển quyền”: Chuyển quyền quản lý đối tượng cho người dùng khác, người dùng cũ sẽ không có quyền quản lý đối tượng đó
  • Mục “Người chuyển quyền”: tự động hiển thị tên người dùng đang đăng nhập, trường hợp là quản lý chuyển quyền từ nhân viên A cho nhân viên B, phải chọn lại người chuyển quyền là A.
  • Mục “Người nhận”: Chọn người được chuyển quyền.

Cách 2

Bước 1: Tại màn hình chi tiết đối tượng (lead, liên hệ, doanh nghiệp, deal), click button   🡪 click chọn Chuyển/Chia sẻ quyền như hình để hiển thị form chuyển quyền

Bước 2: tương tự như cách 1

Cách 3

Bước 1; Tại màn hình danh sách đối tượng (lead, liên hệ, doanh nghiệp, deal), click tích chọn checkbox những đối tượng cần chuyển quyền 🡪 click button Chuyển/Chia sẻ quyền như hình

🡪 Hiển thị màn hình phân quyền 

Lưu ý:

Mục “Người chuyển”: Mặc định hiển thị tên tài khoản người dùng đang đăng nhập

Người nhận: Chỉ hiển thị các nhân viên cùng phòng ban với người dùng đang đăng nhập. Chỉ được chuyển quyền cho 1 người.

Chuyển ghi chú, nhiệm vụ

  • Có tích chọn checkbox Ghi chú, Nhiệm vụ: Người nhận được quyền chuyển đồng thời sẽ nhận được tất cả các ghi chú, nhiệm vụ liên quan đến đối tượng được chia sẻ. (Bao gồm cả các nhiệm vụ/ghi chú trước và sau khi chia sẻ)
  • Không tích chọn checkbox Ghi chú, Nhiệm vụ: Người nhận không nhận được các ghi chú và nhiệm vụ liên quan đến đối tượng được chia sẻ.

Kiểm tra dữ liệu khi Lưu chuyển quyền:

  • Chỉ được chuyển quyền quản lý cho Người nhận không phải là người đang quản lý đối tượng
  • Chỉ được chuyển quyển quản lý cho Người nhận đảm bảo số deal đang quản lý chưa chốt < Hạn mức deal.
CHUYỀN QUYỀN QUẢN LÝ

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 093 937 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *