• CRM: Customer Relationship Management
  • Lead: Khách hàng tiềm năng – Dữ liệu đầu vào về liên hệ, công ty, tổ chức có khả năng sinh cơ hội kinh doanh
  • Liên hệ (đầu mối liên hệ): Là người để NVKD liên lạc và làm việc trực tiếp
  • Doanh nghiệp: Là công ty của người (liên hệ)
  • Deal: Cơ hội kinh doanh hình thành trong quá trình kinh doanh (Deal liên kết với liên hệ và doanh nghiệp)
  • Pool chung: Gồm tập khách hàng do admin quản lý
  • Pool công ty: Gồm tập khách hàng do director quản lý
  • Pool riêng: Gồm tập khách hàng do BD quản lý

CÁC THUẬT NGỮ THƯỜNG GẶP

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 093 937 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *