Sau khi BD chăm sóc và lead đạt đủ điều kiện phát sinh cơ hội kinh doanh, BD thực hiện chuyển đổi lead thành cơ hội kinh doanh. Lead có thể được chuyển thành Liên hệ, Doanh nghiệp và Deal (nếu có)

Chỉ được chuyển đổi lead khi đang trong thời gian bảo hộ.

  • Không trùng liên hệ/doanh nghiệp mình quản lý => được phép chuyển đổi => Xóa lead + Thêm mới liên hệ + thêm mới doanh nghiệp + thêm mới deal
  • Trùng liên hệ/doanh nghiệp mình quản lý => Được phép chuyển đổi => Xóa lead + Chọn giữ liên hệ/doanh nghiệp trùng thông tin + Thêm mới liên hệ/doanh nghiệp không trùng
  • Trùng liên hệ/doanh nghiệp thuộc pool riêng khác (BD khác quản lý) => không được phép chuyển đổi
  • Trùng liên hệ/doanh nghiệp thuộc pool công ty

+ Khách hàng thuộc cùng phòng quản lý bị nhả < 1 tháng => không được phép chuyển đổi

+ Còn lại (bao gồm cả khách hàng khác phòng bị nhả < 1 tháng và khách hàng bị nhả > 1 tháng) => được phép chuyển đổi

  • Trùng liên hệ/doanh nghiệp thuộc pool chung

+ Khách hàng thuộc cùng công ty bị nhả < 1 tháng => không được phép chuyển đổi

+ Còn lại (bao gồm cả khách hàng khác công ty bị nhả < 1 tháng và khách hàng bị nhả > 1 tháng) => không được phép chuyển đổi

Mục đích của việc chuyển đổi lead và lead như thế nào thì đủ điều kiện để chuyển đổi

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 093 937 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *