I. Mục đích

Cho người dùng biết chính sách bảo hộ lead theo từng công ty

– Nhân viên kinh doanh thuộc cùng một công ty (đơn vị) được quyền bảo hộ lead theo từng trạng thái Lead/Deal. Thời gian bảo hộ từng trạng thái do Admin hoặc người dùng được cấp quyền này chỉnh sửa trong phần cài đặt.

Trong thời gian bảo hộ Lead/Deal

  • Một nhân viên kinh doanh được phép tạo nhiều Lead/Deal trên cùng một danh sách khách hàng mình quản lý
  • Nhân viên kinh doanh khác không được quyền Chuyển đổi Lead/Deal đó

Hết thời gian bảo hộ:

  • Lead chuyển quyền quản lý về tài khoản của Admin hoặc người được cài đặt ở Người nhận thu hồi Lead

II. Các bước thực hiện:

Bước 1: Tại màn hình Cài đặt => Click vào Hạn mức bảo hộ 

Bước 2: Xác định đơn vị cần chỉnh sửa hạn mức bảo hộ, chọn thao tác Sửa hạn mức hoặc Xóa hạn mức

Bước 3: Nếu chọn Sửa hạn mức thì thực hiện sửa đổi và chọn Tích để lưu lại hoặc X để hủy bỏ chỉnh sửa

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline  099 552 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công! 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT HẠN MỨC BẢO HỘ

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 093 937 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *