GIỚI THIỆU

Giới thiệu chung về Onsales CRM

BẮT ĐẦU VỚI ONSALES CRM

Bắt đầu sử dụng Onsales CRM

CÀI ĐẶT

Thiết lập hệ thống

 
 
 

LEAD

Quản lý khách hàng tiềm năng

DEAL

Quản lý cơ hội kinh doanh

KHÁCH HÀNG

Quản lý  khách hàng của doanh nghiệp

 
 

BÁO CÁO

Thống kê, phân tích, dự đoán kết quả kinh doanh

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Những câu hỏi thường gặp khi sử dụng hệ thống

VIDEO HƯỚNG DẪN

Các hướng dẫn sử dụng bằng Video